Downloads

Titel Publicatiedatum
LOPke - Overzicht algemene fiches - Verhalen en activiteitenfiches 3e kleuterklas 07 oktober 2015
Making care and education more effective through wellbeing and involvement. An introduction to Experiential Education. 16 februari 2015
Deep-level-learning and the Experiential Approach in Early Childhood and Primary Education. 16 februari 2015
Beter, breder en met meer kleur 16 februari 2015
Kinderen en jongeren helpen het heft in handen te nemen en geloven dat je inspanningen een verschil maken 16 februari 2015
SiBO-onderzoek over klasklimaat, relaties en leerkrachtgedrag 16 februari 2015
Heeft elk kind talenten? Gelijke kansen! 16 februari 2015
'BE A COACH'. Begeleiding en coaching in het licht van preventie & remediëring, doorstroming & oriëntering en sociaal-emotionele ontwikkeling 16 februari 2015
Breed evalueren 16 februari 2015
COACHEN NA DE KLASSCREENING: Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? 16 februari 2015
De school voor de toekomst 16 februari 2015
Is het ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) passé? 16 februari 2015
Competentieontwikkelend evalueren 16 februari 2015
Geweld op school: pleidooi voor een realistisch en zorgzaam beleid 16 februari 2015
Geweld op school: de zoektocht naar een gepast antwoord 16 februari 2015
Ruwe leerlingen en warme scholen: een (on)mogelijk samengaan? 16 februari 2015
Sociale weerbaarheid bij kinderen en jongeren versterken. De keuze voor een fundamentele aanpak. 16 februari 2015
Pesten een halt toeroepen. Alle betrokkenen doen mee. 16 februari 2015
Wat met de lerarenopleiding? 16 februari 2015
Screeninginstrumenten krachtige leeromgeving - Kleuterschool 16 februari 2015

Klanten login