INSCHRIJVINGEN

Art. 1. Inschrijvingen gebeuren uitsluitend online via vorming.cego.be.
Art. 2. Bij inschrijving ontvangt u binnen 24u (1) een bevestigingsmail en (2) een mail met de digitale factuur. Digitale facturen kunnen eveneens gedownload worden via de klantenlogin.
Art. 3. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus krijgt u een uitnodiging van de lesgever met de praktische gegevens.
Art. 4. Tijdens de inschrijvingsprocedure kan u een bestelbonreferentie opgeven, indien u hiervan een vermelding wenst op de factuur. Indien u een bestelbonreferentie op de factuur wenst, nadat deze reeds is opgesteld, moet u ten laatste twee weken na inschrijving de bestelbon (met vermelding van de naam van de deelnemer(s) én de volledige naam en plaats van de vorming) bezorgen aan CEGO.
Art. 5. Elke deelnemer ontvangt een attest van deelname.
Art. 6. Bij alle correspondentie is steeds de naam van de deelnemer(s), de volledige naam en plaats van de vorming vereist. Zoniet zal uw aanvraag niet behandeld worden.


ANNULATIEVOORWAARDEN (voor individuele en teamgerichte vormingen)

Art. 7. Annulaties (individuele en teamgerichte vorming) moeten steeds schriftelijk of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gemeld worden aan het secretariaat.
Art. 8. Bij annulatie (individuele en teamgerichte vorming) minder dan twee weken voor de aanvang van de vorming is het volledige bedrag verschuldigd.
Art. 9. Bij annulatie (individuele vorming) van uw deelname minder dan één maand voor de nascholingsdatum wordt 30 EUR annulatiekosten aangerekend. U mag zich wel laten vervangen door een collega zonder dat deze kosten meegerekend worden. Eventuele vervangingen moeten steeds schriftelijk of per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gemeld worden aan het secretariaat.
Art. 10. CEGO kan annuleren bij onvoldoende deelnemers (individuele vorming). Reeds betaalde facturen worden dan teruggestort.
Art. 11. In geval van overmacht (individuele en teamgerichte vormingen), verwittigt CEGO alle deelnemers en stelt een vervangdag voor.


VERVOERSKOSTEN (ENKEL VAN TOEPASSING OP TEAMGERICHTE VORMINGEN)

Art. 12. De vervoerskosten voor de teamgerichte vormingen zijn ingedeeld in 4 zones. Elke zone krijgt een forfaitair bedrag. Deze zones worden berekend vanaf de woonplaats van de lesgever tot de school (berekend met Google Maps). In elke regio beschikken we over een lesgever.

  • zone 1 = afstand lesgever tot school 0 tot 50 km = 40 euro
  • zone 2 = afstand lesgever tot school 51 tot 75 km = 55 euro
  • zone 3 = afstand lesgever tot school 76 tot 100 km = 75 euro
  • zone 4 = afstand lesgever tot school meer dan 100 km = 100 euro

PRIVACY

Art. 13. Uw adresgegevens worden door CEGO vzw in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze komende activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en correctie van deze door CEGO vzw bewaarde informatie.


AUTEURSRECHTEN

Art. 14. Alle materialen die u ontvangt van CEGO vzw zijn auteursrechtelijk beschermd. Gelieve steeds aan bronvermelding te doen wanneer u materialen gebruikt die door CEGO vzw, haar medewerkers en haar partners werden ontwikkeld. U doet dat door telkens "CEGO" te vermelden of het logo weer te geven bij presentaties, op documenten, etc of wanneer u de pers te woord staat bij de werking van uw school waarvoor u beroep deed/doet op CEGO.

Klanten login