Children's voices

Auteur: Ludo Heylen
Meer artikels in CEGOPRACTICUM participerend onderwijs deel 2: leerlingparticipatie

Download dit bestand

Versterk je leerKRACHT. Een frisse kijk op je eigen lespraktijk!

Een coachingstraject voor leerkrachten secundair onderwijs. Wat hebben jongens en meisjes nodig om tot goede schoolprestaties te komen? Wat maakt dat de schoolloopbaan van de ene leerling vlot verloopt en voor de andere vertraagt? Hoe kan je als leerkracht de balans over doen hellen naar schools succes?

Lees meer...

Klanten login