#CEGOMOOCs

BREED EVALUEREN - DIFFERENTIËREN - BASISCURSUS ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS


 

Na het overweldigende succes van onze eerste MOOC in het voorjaar van 2018, biedt CEGO leraren en scholen opnieuw digitale cursussen aan over breed evalueren, differentiëren en onze basiscursus EGO (ervaringsgericht onderwijs). Je zal deze interactieve online courses kunnen volgen zodat je nieuwe kennis kan opdoen en uitwisselen met anderen in het onderwijslandschap. MOOCs en SPOCs zijn de ideale gelegenheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en te leren. Je hoeft je niet eens te verplaatsen en je kan op eender welke locatie op eender welk tijdstip deelnemen. Deze nieuwe manier van leren opent een wereld aan mogelijkheden. Ontdek de voordelen van interactief, digitaal leren!


     

Wil je meer weten? Lees dan zeker onderstaande informatie over het leren a.d.h.v. MOOCs. Wij kunnen alvast niet wachten om samen met jullie aan dit digitale avontuur te beginnen!


Wat is een MOOC?

MOOC staat voor Massive Open Online Course. Een MOOC is een online course waar iedereen aan kan deelnemen en waar samen geleerd kan worden over allerlei onderwerpen.
In 2008 lanceerden George Siemens & Stephen Downes de allereerste MOOC (over het connectivisme) waar 2.300 mensen zich voor aanmeldden. Door dit succes zijn er sinds die tijd steeds meer MOOCs ontwikkeld. Naast MOOCs ontwikkelen steeds meer organisaties tegenwoordig ook SPOCs. Een SPOC is een Small Private Online Course, die op kleinere schaal wordt uitgevoerd en waarbij de deelnemers vooraf bekend zijn.  Ook die bieden we aan bij Cego.


Waarom MOOCs?

  • De deelnemers worden uitgedaagd om met en van elkaar te leren en kennis te delen, ook wel social learning genoemd. Het toevoegen van gamification stimuleert lerenden om actief te participeren in een MOOC.
  • Een MOOC kan zorgen voor verbreding en verdieping van een bepaald thema. Steeds meer organisaties gebruiken MOOCs als blended leervorm, waarbij de MOOC gecombineerd wordt met in real-life bijeenkomsten.  Ook deze combinatie zal je in de toekomst terugvinden in ons Cego-aanbod.
  • Met een MOOC kan je tijd- en plaatsonafhankelijk leren.
  • In een MOOC is er focus op het actuele leermodel: ik leer het best wat ik nu nodig heb voor mijn werk.
  • In een MOOC ondervind je geen tijdverlies aan onderwerpen die je al beheerst.
  • In een MOOC staat de lerende centraal waardoor je alle noodzakelijke ondersteuning ontvangt van een facilitator/moderator.
  • In onze MOOC kan je een certificaat halen als bewijs van deelname.
  • Door het sociale aspect in een MOOC kan de lerende zijn professionele netwerk vergroten.
  • In een MOOC wordt de leerstof meestal aantrekkelijk en gevarieerd gepresenteerd.
  • In een MOOC kan allerlei content aangedragen worden door de deelnemers van de MOOC, ook wel user generated content genoemd.

 
Voor wie zijn MOOCs en SPOCs?

Een MOOC of SPOC is voor alle leerkrachten, directies en begeleiders in het onderwijs die geïnteresseerd zijn in de specifieke elementen en mogelijkheden van breed evalueren of differentiëren (of andere thema's). 


Wat heb ik aan een MOOC?

In een MOOC kom je alles te weten over het waarom en het hoe van belangrijke onderwijsthema's.  Na het volgen van dergelijke MOOC ben je in staat om zelf aan de slag te gaan met je leerlingen of cursisten en weet je hoe je op een andere, meer effectieve en efficiënte manier kan evalueren, differentiëren, .... Zoals bij al onze vormingen, vertrekt Cego steeds vanuit wetenschappelijke inzichten. Ook in onze MOOCs vertellen we je meer over de wetenschappelijke inzichten. Je leest en hoort meer over het ABC (Deci & Ryan), growth versus fixed mindset (Dweck), Hattie en Marzano.


Hoe gaan we te werk?

Een MOOC heeft een doorlooptijd van 12 weken. Volg je met jouw onderwijsinstelling een SPOC, dan hangt de doorlooptijd af van de afspraken die gemaakt zijn in jullie school of centrum. In deze weken krijg je inzichten en tools aangeboden betreffende het thema dat aan bod komt. Er zal inhoudelijke kennis aangereikt worden in de vorm van tekst en video. Bij elk leerobject worden er discussievragen gesteld. Over die discussievragen kun je via het online platform Curatr met elkaar in gesprek gaan om kennis en ervaring met elkaar te delen. Heel eenvoudig, online, vanaf jouw favoriete werkplek. De tijdsinvestering per week bedraagt, afhankelijk van jouw enthousiasme, 1 à 2 uur.


MOOC Moderators

Elke MOOC of SPOC wordt gefaciliteerd en gemodereerd door twee CEGO medewerkers. 

 

 

Klanten login