Laden Vormingen

Online aanbod secundair formule 4A: webinar 5 Kennis over de werking van het brein en het leren (leren) op school.

Webinar 5 Kennis over de werking van het brein en het leren (leren) op school.           
wanneer?Beschikbaar vanaf 15/3
Inhoud?Jongeren hebben vaak geen of een  foutieve voorstelling van hoe hersenen werken. Daardoor krijgen ze geen greep op hun eigen leerproces. Kennis van hoe hersenen werken kan belangrijke informatie geven voor leerkrachten van hoe ze jongeren best aanspreken.

De neurowetenschappen hebben de voorbij decennia nieuwe inzichten aan het licht gebracht. Studiesucces heeft niet zozeer te maken met intelligentie dan wel met vasthoudendheid : het vermogen om je te concentreren op een taak en deze ook af te maken. Dat vraagt zelfregulatie, een functie die zich nog ontwikkelt tijdens de late adolescentie, net zoals zelfinzicht, flexibiliteit, empathie, consequenties inschatten,.. Jongeren verschillen sterk in het vermogen tot zelfsturing afhankelijk van hun breinontwikkeling. Met andere woorden : iemand van 18 jaar kan zeer onhandig en naïef, ongeconcentreerd en impulsief zijn en 5 jaar later (na de groei van het brein) toch zijn leven helemaal op de rails hebben met  zelfstandig, gecontroleerd en effectief gedrag.

Het feit dat het tienerbrein nog steeds in ontwikkeling is, wil evenwel niet zeggen dat leerkrachten gewoon moeten wachten tot de jongeren er klaar voor zijn. Integendeel. De context (steun, feedback, aandacht voor hun eigenheid, prikkeling naar een volgend niveau) heeft een belangrijke invloed op het ontwikkelen van de executieve functies van de jongeren.

In deze webinar komen volgende zaken aanbod:

·        hoe werkt kennisverwerving werkt in de hersenen

·        hoe kan je jongeren informeren over de hersenwerking

·        hoe kan je met jongeren omgaan om beter aan te sluiten bij wat ze nodig hebben om te kunnen groeien

·        hoe kan het « leren leren » vorm kan krijgen op basis van breinstudies

·        …

De lesgever

Ludo Heylen

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
tickets
50,00
243 available
Terug naar het overzicht