Laden Vormingen

Online aanbod secundair formule 3A: breed evalueren webinar 1

Webinar 1 Inleiding op breed evalueren
wanneer?Beschikbaar vanaf 15/3
Inhoud?Wat en waarom van breed evalueren

Op de vraag “waarom evalueren jullie?”, antwoordde een leerkracht: “Ik zal heel eerlijk zijn.  Om punten te hebben voor het rapport, omdat het van ons gevraagd wordt….” Nochtans weten we allemaal dat evaluaties bijzonder belangrijk zijn en dat het veel verder gaat dan enkel punten geven maar de dagdagelijkse schoolse beslommeringen maken dat we daar misschien wat weinig bij stilstaan.

Sterke evaluaties motiveren ‘alle’ jongeren en doen hen groeien, ze vinden er houvast en goesting om steeds verder en dieper te gaan in hun leerproces; ze krijgen er gegevens om zichzelf te leren inschatten in hun mogelijkheden en sterktes, ze putten er zelfvertrouwen  uit. Tegelijkertijd geeft evaluatie leerkrachten een richting om een betere afstemming te vinden naar wat jongeren echt nodig hebben om te blijven groeien.

Deze webinar is een inleiding op breed evalueren en geeft informatie over:

·        Wat is breed evalueren en waarom doen we dat?

·        Hoe kan breed evalueren een sterke motivator zijn voor jongeren?

·        Hoe kan breed evalueren een groeigerichte houding (growth mindset) bevorderen bij jongeren en leerkrachten?

·       Hoe worden de  kwaliteitseisen bij een breed evalueren bewaard?

 

 

Webinar 2 evalueren op de verschillende beheersingsniveaus
wanneer?Beschikbaar vanaf 15/3
Inhoud?Naast kennisreproductie ook voldoende aandacht voor kennisconstructie.

“Een schip bevat 24 koeien en 16 schapen. Hoe oud is de kapitein?” 60% van de 12 jarigen in Vlaanderen zegt dat het antwoord “40” is. Dat is niet noodzakelijk het juiste antwoord. Ze gebruiken hun kennis niet of te weinig in een andere context dan diegene waarin ze deze kennis geleerd hebben. Om die reden is het belangrijk in de schoolse situaties jongeren ook in een evaluatiecontext te vragen hun kennis op verschillende manieren te gebruiken. Om dat te kunnen doen, evalueren we best (1) op verschillende beheersingsniveaus en (2) gebruiken we regelmatig authentieke contexten om hun kennis te meten.

In de webinar overlopen we

·        de verschillende niveaus waarop je met kennis kan omgaan. We geven telkens aan hoe je dat in een evaluatie vorm kan geven aan de hand van voorbeeldvragen

·        voorbeelden van hoe je kennis in een authentieke context kan bevragen.

We geven tips hoe je vragen op een ander beheersingsniveau kan stellen.

 

Webinar 3 Jongeren betrekken bij de evaluatie. Hoe verhoog je hun eigenaarschap?

wanneer?Beschikbaar vanaf 15/3
Inhoud?Over ruimte voor autonomie binnen de evaluatie.

Heel wat scholen zetten in op het motiveren van jongeren maar trekken dit nog te weinig door naar de manier van evalueren. Door jongeren bij alle aspecten van het evalueren te betrekken heb je nochtans een erg sterke motiverende factor in handen.

We staan stil bij hoe je jongeren betrekt bij de evaluaties van de klasgroep:

·        Jongeren bedenken mee evaluatievragen voor iedereen

·        Jongeren bedenken of ondertekenen evaluatiecriteria

·        Jongeren beoordelen evaluatiedocumenten van anderen

·        Jongeren kansen geven om te tonen wat ze in hun mars hebben (open uitdagende opdrachten)

·        Co-evaluaties/peer-evaluaties

We staan stil bij hoe je persoonlijke klemtonen kan leggen binnen de evaluatie:

·        Jongeren kiezen de evaluatiemomenten

·        Jongeren kiezen de meest geschikte evaluatietool

·        Jongeren bedenken en toetsen persoonlijke doelen

·        Jongeren uitdrukkelijk vragen hun talenten in te zetten en te tonen

·        Jongeren bepalen van de procentuele verhouding tussen dagelijks w-toetsen

·        Zelfevaluaties

 

De lesgever

Ludo Heylen

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
tickets
50,00
250 available
Terug naar het overzicht