Laden Vormingen
Dit vorming is voorbij.

Differentiatie werkt! (Digitale vorming – 2 dagen)

Alle vormingen tot en met 31/01/2021 zullen digitaal doorgaan.
U ontvangt ongeveer een week voor de start van deze vorming een link om aan te sluiten op 28/01/2021 en 02/02/2021.

Publicatie inbegrepen

Om alle kinderen aan te spreken op hun niveau, hun talenten, hun noden, wordt er van leerkrachten verwacht dat ze differentiëren. Vanuit wetenschappelijke inzichten bieden we een praktijkgerichte vorming aan waar je direct mee aan de slag kan. Via gevarieerde werkvormen en in interactie met elkaar, krijg je concrete voorbeelden en ideeën om te differentiëren aangereikt.

Dit betekent dat we je met voorbeelden tonen:

  • hoe je op een haalbare manier kan omgaan met de grote verschillen in je klas
  • hoe  je met sporen op eenvoudige wijze kan differentiëren in wiskunde- en taallessen
  • hoe op een haalbare manier kan starten met verschillende contractvormen
  • hoe je een optimale klasorganisatie kan opzetten waarin kinderen zelfgestuurd aan de slag kunnen gaan
  • hoe je je huidige werking kan verfijnen
  • hoe je je eigen welbevinden kan bewaken en vergroten door een doelgerichter klasmanagement.

Maar ook:

  • waar de werkdruk en stress voor kinderen en leerkrachten zit
  • zeer concrete oplossingen om zinvoller en doelgerichter om te gaan met de invulboekjes en methodes voor rekenen en taal
  • methodes als hulpmiddel hanteren in functie van de ontwikkeling van kinderen
  • het vergelijken van essentiële leerstof met de leerplannen en eindtermen.

De lesgever

Tom Govaers

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
Terug naar het overzicht