Downloads

Titel Publicatiedatum
Heeft elk kind talenten? Gelijke kansen! 16 februari 2015
'BE A COACH'. Begeleiding en coaching in het licht van preventie & remediëring, doorstroming & oriëntering en sociaal-emotionele ontwikkeling 16 februari 2015
Breed evalueren 16 februari 2015
COACHEN NA DE KLASSCREENING: Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? 16 februari 2015
De school voor de toekomst 16 februari 2015
Is het ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) passé? 16 februari 2015
Competentieontwikkelend evalueren 16 februari 2015
Geweld op school: pleidooi voor een realistisch en zorgzaam beleid 16 februari 2015
Geweld op school: de zoektocht naar een gepast antwoord 16 februari 2015
Ruwe leerlingen en warme scholen: een (on)mogelijk samengaan? 16 februari 2015
Sociale weerbaarheid bij kinderen en jongeren versterken. De keuze voor een fundamentele aanpak. 16 februari 2015
Pesten een halt toeroepen. Alle betrokkenen doen mee. 16 februari 2015
Wat met de lerarenopleiding? 16 februari 2015
Screeninginstrumenten krachtige leeromgeving - Kleuterschool 16 februari 2015
Screeninginstrumenten krachtige leeromgeving - Lagere school 16 februari 2015
Screeninginstrumenten krachtige leeromgeving - Secundair onderwijs 16 februari 2015
Screeninginstrumenten krachtige leeromgeving - Hoger onderwijs 16 februari 2015
Lezingen online - De kracht van leerkracht zijn/Perspectief nemen 16 februari 2015
Lezingen online - De kracht van een procesgerichte benadering 16 februari 2015
Lezing naar aanleiding van het bezoek van ZKH prins Filip en HKH prinses Mathilde aan het Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs [K.U. Leuven] 09 maart 2007

Klanten login