Ga terug

Procesbegeleiding

Een procesbegeleiding wordt samengesteld met verschillende elementen uit ons aanbod: coaching, audit, vormingen, online courses,… . Steeds vaker begeleidt CEGO scholen intensief, gedurende een langere periode om vernieuwingen, hervormingen, fusies te begeleiden of scholen te heroriënteren. Om dat proces diepgaand te kunnen aanpakken stellen we samen met de betrokken scholen een pakket samen.

Concreet ziet een traject er mogelijk als volgt uit:

  • Een studiedag voor het hele team als input om daarna in te spelen op de noden van directie, leerkrachten en kinderen;
  • Coachingsgesprekken per graad of met elke individuele leerkracht;
  • Klasbezoeken met een terugkoppeling en gedetailleerd verslag;
  • Hospiteerbeurten of een bezoek bij onze partnerscholen waar we concreet aan de slag gaan;
  • Optioneel: een betrokkenheidsaudit.

De duur en de intensiteit van dit soort trajecten is flexibel omdat we werken vanuit de noden en behoeften van scholen.

Een CEGO medewerker zal het hele stappenplan mee opvolgen en bewaakt dat de kwaliteit van elke fase van het implementatieplan tot zijn recht komt. Dit alles met als doel het optimaliseren van de school, het schoolteam en het welbevinden en de betrokkenheid van de leerkrachten en kinderen.

Geïnteresseerd of meer informatie nodig? Vul dan onderstaande aanvraagformulier in:

Aanvragen voor teams - Basis

Stap 1. Contactgegevens

Stap 2. Adresgegevens van de school/organisatie

Stap 3. Facturatiegegevens

Wijzigen van facturatiegegevens